ALL
Conclusion
Business Services
Application Services
Data Integration Services
Infrastructure Services
Back
Arjen van BerkumChief Disruption OfficerGeboeid door de Digicommissaris. Mooie bijeenkomst over overheid en digitalisering!
More

 

– PERSBERICHT 07122016 –

 

BUREAU DIGICOMMISSARIS & CONCLUSION:

PARTNERS IN CRIME TIJDENS IPOORT BIJEENKOMST

 

Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo, ook onze overheidsorganisaties. Waar staan we nu en waar gaan we heen? Maar wat is de staat van digitaal Nederland eigenlijk ? En wat moet de overheid ondernemen op dit vlak? Tijdens de speciale iPoort editie op woensdagavond 7 december jl. onder leiding van Frits Bussemaker stonden deze vragen centraal. Vanuit diverse invalshoeken is ook een oproep gedaan aan de aanwezige Kamerleden. Initiatiefnemers van deze bijeenkomst waren Bureau Digicommissaris en Conclusion, die hiervoor de handen ineen hebben geslagen.

 

Slimme samenwerking van publieke en private partijen

Digicommissaris Bas Eenhoorn beet het spits af. ‘Het is belangrijk dat iedereen meedenkt’, zei hij. ‘Het is goed om samen met het bedrijfsleven dit thema op te kunnen pakken. Drie zaken zijn van belang de komende tijd: gezamenlijk budget, agenda voor de toekomst en een veilige en betrouwbare digitale omgeving. Het is noodzakelijk dat we vertrouwen hebben in wat de overheid doet. Er is nog veel te doen, maar de vaart zit er in. Engbert Verkoren, CEO Conclusion, vulde aan: ‘Digitale transformatie is een gegeven, maar hoe gaan we er echt een succes van maken? Voor Conclusion ligt het antwoord in het creëren van slimme ecosystemen van zowel publieke als private partijen. Zo kun je pas echt de kansen die digitalisering biedt met succes benutten.’

 

Verschillende perspectieven

Na de opening werd vanuit vier perspectieven de balans opgemaakt als het gaat om onze digitale overheid: vanuit wetenschap, bedrijfsleven, media en veiligheid. Namens de Universiteit van Twente zei Willem Pieterson: ‘De overheid heeft veel meer te doen dan digitalisering. De overheid raakt steeds meer het contact met de burger kwijt en de kwaliteit van de relatie komt onder druk te staan door digitalisering. We leggen nu veel focus op de rol van de overheid als dienstverlener, op kostenreductie en op digitalisering.  Is dit terecht? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat burgers ook behoefte hebben aan persoonlijk contact. Laten we kijken naar multifunctionele dienstverlening, en niet denken dat alles 100% digitaal moet zijn. Laten we nadenken over het evenwicht en wat we ambiëren.’ Leo Brand, CIO van VOPAK, gaf een visie vanuit het bedrijfsleven: ‘Ik ben van mening dat er te weinig kennis van dit onderwerp is op het niveau van Raden van bestuur en Raden van commissarissen. De uitdaging is: hoe zorgen we ervoor dat de benodigde kennis van de besluitvormers op peil is? Er is een visie nodig.’

 

Media en veiligheid

Sprekend vanuit de optiek van de media boeide Maxim Februari het publiek met een analogie. Hij stelt zich de allereerste werkdag van een nieuwe Minister van Informatie voor. Hij constateerde dat politiek en bedrijfsleven steeds meer verstrengeld raken. Daarnaast is het ambtelijk vertrouwen in data groot. Alsof data niet politiek gekleurd is en altijd de werkelijkheid weergeeft. Een onterechte aanname! Februari pleit ervoor dat de minister de volgende zaken op zijn eerste dag aanpakt: het digitaal paspoort en zeggenschap van de burger over data. Ten slotte nam Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het woord. ‘Wij kijken naar de digitale wereld als een kans voor de economie en voor de overheid. Maar het is noodzakelijk dat we onze cyber security verbeteren. We zien dat de dreiging toeneemt, maar dit besef is er niet. Dat begint met meer aandacht: in de Tweede Kamer, de bestuurskamer én in de huiskamer. Alleen als de overheid en het bedrijfsleven goed samenwerken, kunnen we ons digitale leven beschermen tegen criminaliteit en spionage.’

 

Kamerleden

Na dit kwartet aan invalshoeken kregen de twee aanwezige Kamerleden, Ingrid de Caluwé (VVD) en Astrid Oosenbrug (PvdA), het podium voor een korte reactie op de verschillende perspectieven. De Caluwé stelde: ‘Wat is de rol van de overheid en wat willen we bereiken? We moeten internationaal veel intensiever gaan samenwerken. Publiek en private samenwerking is van groot belang.’ Oosenbrug constateerde: ‘Er is al veel gebeurd en we hebben al veel bereikt. Kijk maar eens welke wetten zijn aangenomen. Dit thema is politiek overstijgend. Waar vind je de samenwerking? We moeten ook de samenwerking met hackers zoeken. Een minister Informatie vind ik geen verkeerd idee: het is belangrijk dat er een koppeling is tussen de verschillende ministeries.’ De eindconclusie van alle aanwezigen was eensluidend: laten we elkaar opzoeken, kennis delen en in gesprek blijven over wat we kunnen doen om digitaal Nederland verder te helpen.

Arjen van BerkumChief Disruption Officer