ALL
Conclusion
Business Services
Application Services
Data Integration Services
Infrastructure Services
Back
Paul UijtewaalDirecteurHoe onze diensten in elkaar zitten? Nou, het zit zo!
More

 

De pijlers en diensten van Conclusion. Zo zit het:

 

We werken binnen Conclusion met vier pijlers om onze dienstverlening onder te brengen:

  • Business Services
  • Application Services
  • Data & Integration Services
  • Infrastructure Services

 

Je kunt de verschillende werkmaatschappijen in zo’n ‘hokje’ plaatsen. Heel kort gezegd is de kern per pijler:

 

Business Services
In een steeds dynamischer wereld moeten bedrijven en organisaties steeds hun kernactiviteiten, strategie en businessmodellen ‘fris’ houden. Dus: blijven nadenken hoe je de noodzakelijke businesstransformatie ondersteunt met behulp van IT-dienstverlening. En hoe je dit in de organisatie doorvoert.

 

Application Services
Door middel van de juiste applicaties houden we organisaties wendbaar en weerbaar. Ze kunnen snel reageren op nieuwe kansen, regels en risico’s. We ontwerpen, migreren, beheren en vernieuwen informatiesystemen, apps en portals op basis van Oracle, Microsoft, .Net, SharePoint, SAP, Java en Open Source technologieën.

 

Data & Integration Services
Data moet ‘vrij en veilig’ kunnen stromen in een organisatie. De storage, oftewel opslag van data, is essentieel. De integratie en analytics van data brengen de meerwaarde.

 

Infrastructure Services
Een goede IT-infrastructuur moet betrouwbaar, veilig en stabiel zijn, maar ook flexibel én functioneel. Briljante techniek waar mensen niet mee kunnen of willen werken is dus bij nader inzien niet zo briljant. Onze hardware, netwerken, apparatuur voor eindgebruikers en alle bijbehorende systeemsoftware verbinden collega’s, partners en klanten.

 

Deze vier termen zijn vooral voor onszelf handig: wie doet wat? Voor onze klanten gaan we meer en meer werken met twee termen die meer iets zeggen over het effect. Die twee zijn: Business Transformation en Digital Process Outsourcing. Zo zit het dus!

Paul UijtewaalDirecteur