Back
Check 2017Terugblik marktontwikkelingen
More

Wat weet jij van de belangrijkste marktontwikkelingen in 2017?
Kijk even mee. Ehh terug.

In trek zijn de gespecialiseerde diensten die direct een businessimpact hebben. Bepalend zijn vooral de juiste hoogwaardige technische en businessexpertise én de noodzakelijke snelheid in handelen (commercieel en qua delivery) om de opdrachten te verwerven.

Vraag naar betaalmodellen voor ICT-diensten waarbij de klant voor het gebruik of per transactie afrekent. Bij voorkeur zonder grote voorinvestering en vanuit co-ondernemerschap.

Het begint in de boardroom: de transformatie van het businessmodel. Partners moeten bij de ideevorming aanwezig zijn en vervolgens snel de omslag naar executie (digital transformatieproject) maken. Onmisbaar zijn hierbij de domeinkennis en technische expertise.

Het werken vanuit best practices en referentiemodellen voor de organisatie-‘change’, technologie en vaste solutions zijn een vereiste om de concurrentie voor te blijven. De gehanteerde technologie zelf raakt steeds meer ondergeschikt.

Het faciliteren van de vraag naar een direct functionele en veilige infrastructuur met geautomatiseerde elastische IT-capaciteit en continuous delivery. Voor applicatieontwikkeling en exploitatie.

Denken in HR-performanceoplossingen voor menselijk kapitaal. Dit om de gevraagde veranderingen in de markt te kunnen volgen. De inzet van losse leermiddelen neemt af.

Focus op de capaciteitskosten van IT. Werken op basis van een Managed Services-prijs. ‘Mee-ademen’ met de behoefte. In dat perspectief spelen nieuwe ontwikkelingen als NoOperations gebaseerd op automation - en de verplaatsing van private hosting naar Public Cloud.

Toenemende vraag naar functionele platforms of SaaS oplossingen voor specifieke toepassingen. Dit in plaats van de situatie waarbij de klant zelf diensten assembleert en contracteert (eigen technisch en applicatiebeheer).

Security bij design! In alle geleverde ICT-diensten is bij het ontwerp en de ontwikkeling de securitydimensie integraal opgenomen.

Check 2017


HET VINKJE

Het symbool ‘vinkje’ (✔) gebruiken we om ergens een bevestiging aan te geven. Punten op ons to-do-lijstje ‘vinken’ we af. De naam ‘vink’ komt mogelijk van het Latijnse vidit: ‘(hij heeft het) gezien’ of van het Franse ‘vu’ van het werkwoord ‘voir’. De vorm van het vinkje doet denken aan een simpele (kinder)tekening van een of meer vogels in de lucht. Of dat inderdaad altijd échte vinkjes waren, valt niet te zeggen. In ieder geval is de beginletter van de vink dezelfde als ons ‘v’-tje.

Meer over het vinkje