Nu van MVO

Een onderneming
is geen eiland.

Nu niet.
Nooit niet.

 

 

 

 

Conclusion levert diensten, producten en concepten voor missie- en maatschappijkritische IT-projecten. Dat plaatst ons in het hart van de samenleving: we dragen ertoe bij dat werk, zorg en vervoer makkelijker, veiliger en efficiënter verlopen. Maar óm die meer­waarde aan onze samenleving te kunnen leveren, zijn we ook gebruiker ervan: we consumeren producten en materialen, veroorzaken afval en emissies en vragen bij onze werkzaamheden veel van onze mensen. Dus is het niet zo gek om naast alle aandacht voor bits en bytes ook de returnvraag te stellen: wat doen we ervoor terug? Een deel van die intenties hebben we verwoord in ons Conclusion Cares-programma.
De Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals vastgesteld met als doel om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Hiervan sluiten er drie goed aan bij onze organisatie en onze mvo-ambities: Goede Gezondheid en Welzijn (SDG 3), Industrie, Innovatie en Infrastructuur (SDG 9) en Klimaatactie (SDG 13). Wij hebben de drie doelen geadopteerd en ons Conclusion Cares-programma ingericht om concrete vooruitgang op het gebied van deze drie doelen te bereiken.

What the world needs now 

 

 

 

 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame wereld. Daarom willen we het milieu zo min mogelijk belasten. Onze duurzame ambities zie je terug in onze bedrijfsvoering. De voornaamste milieu-impact gerelateerd aan ons werk is de CO2-emissie. Jaarlijks publiceren we in augustus onze CO2-footprint over het laatste, afgeronde kalenderjaar. De meest recente publicatie omvat de gegevens over 2017. Onze CO2-emissiedoelstellingen over 2017 zijn behaald (met complimenten voor alle zuinige stokers en rijders). Met het elektrisch rijden ging het in 2017 nog minder vlot, maar in 2018 is ook dit tij gekeerd.

Nu inzetten op elektrisch rijden
De doelstelling voor het verhogen van het aandeel alternatieve brandstof is in 2017 niet behaald. Reden om in 2018 zwaarder in te zetten: wie kiest voor een volledig elektrische leaseauto, mag zijn voorkeur twee klassen hoger aangeven. Zo wordt elektrisch rijden extra leuk en brengen we onze reductie-doelstellingen dichterbij.

Reductiedoel Scope 1 (nadruk energieverbruik van onze panden)

Doelstelling: 6,4% CO2-reductie in 2019 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal fte’s.

Op schema, doelstelling behaald. De CO2-uitstoot ten behoeve van warmte, is in 2017 met 48,2 % gedaald.

Reductiedoel Scope 2 (nadruk mobiliteit)

Doelstelling: 1% CO2-reductie in 2019 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal fte’s.

Op schema, doelstelling behaald. Mede door daling zakelijke kilometers van de privérijders en het aantal zakelijke vliegkilometers.

Reductiedoel Scope 1 & 2

Doelstelling: 5,7% CO2-reductie in 2019 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal fte’s.

Op schema, doelstelling behaald.

Doel alternatieve brandstoffen 

In 2017 groeit het aandeel KwH t.o.v. het totale brandstofverbruik van het wagenpark met 50% t.o.v. 2016.

Doelstelling niet behaald. Reden voor extra maatregelen in 2018 en 2019.