Nu
De financiële kerncijfers

Conclusion zette in 2018 een sterke groei neer. Dit komt voort uit de toename van onze managed services-portefeuille en onze buy- en buildstrategie. Onze omzet steeg met 24 procent ten opzichte van 2017, dit verliep samen met een sterke groei van het aantal nieuwe, gedreven medewerkers. De winstgevendheid van Conclusion steeg met 36 procent. Deze ontwikkeling bevestigt de gecontroleerde groei van ons bedrijf.

De volledige jaarrekening is opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.

 

“Wat we doen, is IT-gerelateerd. Van het oplossen van hard- en softwareproblemen uit het verleden tot en met het helpen digitaal te transformeren voor de toekomst, het ontsluiten van data, beveiligen daarvan en deze omzetten naar kennis. Maar ook het ontwikkelen van een digitale employee of customer journey tot en met het inrichten en beheren van betrouwbare IT-infrastructuren. Altijd gericht op het creëren van een mooi financieel resultaat.”

Robert Derksen
Financieel directeur

 

bedragen
x 1.000 euro
2018 2017 2016
Netto-omzet 197.464
159.830
169.291
Bruto-omzetresultaat 62.818 48.913 44.171
Bedrijfsresultaat 10.924 8.934 8.611
Nettoresultaat excl. minderheidsbelang derden 6.217 5.186 5.174
Afschrijving MVA en IMVA 11.967 7.953 6.991
EBITA 20.857 15.504 14.465
EBITA % netto-omzet 11% 10% 9%
EBITDA 22.891 16.887 15.603
EBITDA % netto-omzet 12% 11% 9%
bedragen x 1.000 euro 2018 2017 2016
Vlottende activa 89.145 53.838 59.820
Vlottende passiva 60.703 40.287 37.768
Groepsvermogen 69.608 58.408 53.172
Balanstotaal 187.943 101.282 91.573
bedragen x 1.000 euro 2018 2017 2016
Liquide middelen 49.273 15.613 23.096
Nettowerkkapitaal 28.442 13.551 22.054
Operationele kasstroom 34.781 16.858 20.175
bedragen x 1.000 euro 2018 2017 2016
Current ratio % 147% 134% 158%
Solvabiliteit % 37% 58% 58%
Rentabiliteit % 9% 9% 10%
bedragen x 1.000 euro 2018 2017 2016
Debiteurentermijn in dagen 59 67 38
bedragen x 1.000 euro 2018 2017 2016
Aantal medewerkers 1.451 1.276 1.097
Sterke groei van de omzet gaat samen met een verbetering van de brutomarge en het EBITDA-percentage.

 

 

Bedragen x 1000 euro 2018 2017
Netto-omzet 197.464 159.830
Brutomarge als % omzet 32% 31%

23.5%

De netto-omzet is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017 met 23,5%.
De relatieve brutomarge gerelateerd aan de netto-omzet bedraagt in 2018 32% en is daarmee een procentpunt hoger dan in 2017.

 

22.9mln

De EBITDA bedraagt in 2018 EUR 22,9 miljoen (2017:16,9 miljoen). Uitgedrukt in percentage van de omzet is dat 12%.

 

91.9%
van onze medewerkers in vaste dienst

Groei van het aantal medewerkers

De groei van Conclusion heeft zich vertaald in een verdere toename van het medewerkersbestand naar 1.643 medewerkers eind 2018 (in 2017 1.400). De groei van het aantal medewerkers in 2018 bedroeg 17,4%.

17.4%

GROEI AANTAL MEDEWERKERS IN 2018

Van het totaal aan medewerkers eind 2018 zijn 1.357 medewerkers fee-earners en 286 medewerkers actief in ondersteunende en managementfuncties. De verhouding vrouwen en mannen per eind 2018 bedraagt 20,7% vrouwen en 79,3% mannen. 69,3% van de medewerkers werkt fulltime en 30,7% werkt in deeltijd.

Het aantal medewerkers is gestegen van gemiddeld 1.276 in 2017 naar gemiddeld 1.451 in 2018.

 

20.7%
vrouwen
79.3%
mannen

30.7%
parttime
69.3%
fulltime