Het nu in IT

Data Enablement

Data zijn geen doel op zich, maar een middel. Een middel om te komen tot betere, nieuwe en zelfs disruptieve bedrijfsmodellen. Een datagedreven organisatie verzamelt en analyseert data om mensen en bedrijven te helpen bij het nemen van betere beslissingen. Een modelgedreven organisatie gaat nog een stap verder en gebruikt data om een bedrijf te bouwen rondom een model. Het model is dan het bedrijf.

Data als katalysator
De datagedreven organisatie heeft met haar data dé katalysator in handen om trends te signaleren en op basis daarvan eigen businessmodellen te bedenken en te realiseren. Data die het bedrijf ook helpen om businessmodellen verder te ontwikkelen, op te schalen en te perfectioneren.

Daarvoor worden data ingezet, geïntegreerd en gecombineerd die afkomstig zijn van sensoren, applicaties en databases. Al deze informatie maakt het bovendien mogelijk om kosten te verlagen, capaciteit te verhogen, risico’s te reduceren en iets ‘extra’s’ te bieden.

Flexibel en wendbaar
Als data centraal staan in je IT-landschap ben je flexibel en wendbaar. Je kunt snel inspelen op veranderingen, realtime ondersteunen en beslissen op basis van actuele feiten. Dat alles vraagt om inzicht en een helder, gevisualiseerd overzicht.

Conclusion helpt jouw organisatie daarbij. Door onze kennis, producten en data te combineren in integrale diensten. Denk aan data platforms, data-integratie, data preparation, data governance, data analytics, IoT, SaaS-enablement, data-intensieve applicaties en -presentatie.