Het nu in IT

Internet of Things

Steeds meer digitale processen en diensten baseren hun werking op data en algoritmes. Deze data komen vaak uit de fysieke wereld en koppelen ons via sensoren met de digitale werkelijkheid. IoT- en sensor-data zijn daarbij de smeerolie voor de digitale transformatie. Zonder een betrouwbaar beeld van de fysieke werkelijkheid kunnen algoritmes en machine learning geen ‘advies’ geven of voorspellingen doen. Het op de juiste wijze verwerken van IoT-data draagt bij aan nieuwe vormen van kostenbesparing, hogere betrouwbaarheid van machines en een verhoging van de kwaliteit van producten en diensten. Het uiteindelijke resultaat gaat zelfs verder dan dat. Zo zullen IoT-data ook gaan bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor mens en natuur.

Wij onderkennen dat het opschalen van IoT-projecten op dit moment een van de grootste uitdagingen is. IoT-oplossingen moeten betrouwbaar, veilig, schaalbaar en uitbreidbaar zijn, wil hierop de datagedreven economie draaien. Zo gaan wij aan de slag. Vanaf de sensor tot aan de integratie met de eindgebruikers van een dienst of product. Want IoT-data dragen pas werkelijk bij als ze een utiliteit zijn geworden. Dan pas kan het echte groeien beginnen. Wij leveren condition monitoring, predictive maintenance, continuous inspection en smart buildings. Stuk voor stuk: effectieve smeerolie voor jouw transformatie.