Het nu in IT

Regulatory & Compliance

Betrouwbaarheid van digitale systemen speelt een cruciale rol bij het functioneren van onze maatschappij en als onderdeel daarvan, organisaties. Kunnen bouwen op een systeem gaat verder dan zijn praktische beschikbaarheid. Steeds belangrijker worden issues als beheerste toegang tot (persoons)gegevens en de integriteit van informatie. Ontwerp, bouw, upgrades, beheer en ondersteuning van systemen: bij Conclusion domineert in alle fases het besef dat de burger of jouw klant bereid moet zijn om jouw digitale systemen te vertrouwen. Het moet góed zijn en góed blijven.

Bij al deze activiteiten stellen we ons daarom doorlopend de vraag: wanneer doen we het goed? In compliance zit het antwoord in feite al ingebakken. Als referentie voor ‘goed’ weten we waarmee we ons kunnen onderscheiden. Wat we moeten vernieuwen om het ‘beter’ te doen. Daarnaast houden de standaarden, normen en wet- en regelgeving de communicatie helder. Ze maken dat verwachtingen van en afspraken met jou als opdrachtgever of ketenpartner goed te managen zijn en dat we daarin door ons hele ecosysteem consistent zijn. Kortom: compliance is voor ons geen last, maar een ‘enabler’ voor Digital Transformation. Zodat we ons motto Privacy & Security-by-design-by-Conclusion waarmaken. Elke dag opnieuw.